Als je overweegt om met een hond te gaan fokken moeten er keuzes gemaakt worden. Bij rashonden maken we selecties op allerlei gebied. Dit met het oog om het ras gezond te houden of te krijgen of om bepaalde kenmerken te versterken. Voortdurende selectie, juist bij rashonden heeft per definitie, een toename van inteelt tot gevolg. De grootte van een populatie waaruit gekozen kan worden en de mate van selectie bepaald hoe snel dat proces verloopt. Bij een te kleine populatie of een te strikte selectie zal dat uiteindelijk de ondergang van een ras betekenen. Wij zijn daarom geen voorstander om je bij de fok te richten op zoveel mogelijk “tentoonstelling kampioenen”. Ook niet op alleen maar 100% “gezonde honden” Die bestaan niet. Het is bekend dat alle honden genetische afwijkingen hebben, zowel ras- als niet ras honden. Beter zou het zijn te streven naar een zo breed mogelijke inzet van honden.

Bij het bepalen welke honden je voor de fokkerij wilt gebruiken moet je dus keuzes maken. In de praktijk blijkt dat het verstandig is om zo veel mogelijk honden te gebruiken en je op een beperkt aantal afwijkingen te richten. Bij zo’n beleid is het mogelijk om gericht afwijkingen te verminderen en de inteelt factor laag te houden. Ook is men in Finland bezig vers bloed in het ras te krijgen door nieuwe, nog niet geregistreerde honden, maar wel met oorspronkelijk Finse Lappen bloed toe te laten tot het ras.
Onze honden laten we op allerlei gebied medisch keuren. Alle verplichte keuringen hebben we laten uitvoeren. Ook dekreuen zullen aan de richtlijnen moeten voldoen. Verder vinden wij het karakter en gedrag van de honden erg belangrijk, zowel van de reuen als van de teven.

Aila is alle verplichte verplichte gezondheidsonderzoeken goed doorgekomen, op één onderdeel van het uit meerdere onderdelen bestaande ECVO oogonderzoek na; MPP Iris – Iris. (een aantal achtergebleven opgedroogde bloedvaatjes nadat de oogjes zijn opengegaan.) Deze vorm van MPP is toegestaan om mee te fokken in het land van herkomst en de meeste overige landen. (overige vormen van MPP niet) De hond heeft of krijgt hier ook geen last van. Dit is een belangrijk criterium voor ons. De afwijking mag uiteraard ook geen visuele beperking of blindheid kunnen veroorzaken. Dat is gelukkig ook bij Aila niet het geval.

Namu is alle verplichte gezondheidsonderzoeken zonder meer goed doorgekomen.

Dit geldt ook voor de door ons gebruikte reu(en)

Bij de selectie van dekreuen houden we rekening met eventuele verwantschap. Om zoveel mogelijk spreiding van genen te verkrijgen moet de verwantschap tussen koppels zo laag mogelijk gehouden worden. Op deze wijze is het mogelijk de inteeltcoëfficiënt laag te houden.